Zásady použítí autotrakčního lehátka MEDIC

Pro zdravého Člověka bez vážných zdravotních omezení a onemocnění je autotrakční lehátko MEDIC (dále jen AL) vhodné a lze ho doporučit široké vrstvě veřejnosti. Při použití je nutné se řídit Zásadami použití.


Zásady použití

 • Nejvhodnější doba pro aplikaci AL je večer před spaním, kdy uvolnění páteře přetrvává až do rána. Žádné aplikace léčby na AL se neprovádí "násilím", tzn. přes nepříjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lehátku přijemnější, tím je hlubší stav relaxace a uvolnění a tím je větší účinnost obrácené polohy.
 • V poloze rovnovážné dochází k odlehčení celého těla - "stavu beztíže". Už tato poloha má léčebné účinky.
 • V obrácených polohách nesetrváváme déle než je nám příjemné. V polohách mírně šikmých setrváme cca od 1 min. do 3 min.(po adaptaci organismu), v polohách více šikmých ( 30 stupňů a více) a kolmých do 1 min. Za tuto dobu se tělo dostatečně natáhne a kloubní spoje rozvolní. Potom se vrátíme do polohy rovnovážné, ve které zůstaneme cca 5 - 8 min. V této poloze natažení a uvolnění těla přetrvává i když intenzita tahu je snížena na minimum. Takto jsou zachovány veškeré blahodárné účinky obrácené polohy, aniž bychom museli zvyšovat dobu setrvávání v obrácené poloze. Tento postup můžeme během jedné aplikace podle vlastní snášenlivosti opakovat 2x.
 • Při různých bolestech a nepříjemných pocitech se ihned vrátíme zpět do polohy rovnovážné, ve které necháme tyto průvodní jevy odeznít. Při větších průvodních potížích volíme úhel sklonu lehátka co nejmenší střídavě s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupně podle adaptace organismu.
 • Při návratu ze šikmé polohy do polohy výchozí doporučujeme zůstat několik minut (2-3) v poloze rovnovážné.
 • Frekvenci a intenzitu používání AL si každý volí individuálně podle vlastní snášenlivosti. Doporučujeme 1x denně večer před spaním. Zpočátku je vhodné volit menší úhel hlavou dolů, jako zarážku použít např. opěradlo židle. Po adaptaci volit úhel lehátka na stavitelný doraz. U lidí starých a nemocných doporučujeme začít s polohou rovnovážnou střídavě s polohou šikmou do cca 5° - 10° hlavou dolů.

Používání AL podle těchto zásad je bezpečné a značně efektivní. 


Nedoporučujeme

Použití autotrakčního lehátka nedoporučujeme pro lidi s následujícími lékařskými diagnózami:

 • vážné srdeční onemocnění (těžší stavy po infarktu myokardu, těžké vrozené srdeční vady),
 • stavy po mozkové mrtvici,
 • při bolestech hlavy po zánětu mozkových blan,
 • při výduti mozku,
 • zelený zákal oční,
 • akutní stavy po zlomeninách obratlových těl,
 • totální endoprotézy kyčlí a kolen,
 • po čerstvých operacích plotének páteře,
 • při hemofilii,
 • při těžké cukrovce,
 • stavy po operaci lebky,
 • stavy po vysoké amputaci jedné dolní končetiny,
 • těžké psychotické stavy (stavy nepříčetnosti apod.),
 • trvale vysoký krevní tlak,
 • nadměrně zvýšená činnost štítné žlázy,
 • vážná vnitřní onemocnění (např. kolagenozy, akutní záněty a další dle lékaře).

U lidí vážně nemocných nebo trpících různými vážnými zdravotními problémy musí vhodnost cvičení na AL a jeho aplikaci doporučit ošetřující lékař. Tito lidé by AL neměli bez doporučení lékaře používat.

Pokud se používáním AL při léčbě bolesti prohlubují, nedoporučujeme pacientům k léčbě nadále používat AL bez konzultace s lékařem.

Prim. MUDr. Jan MIKLÁNEK
ordinace (ke dni 1. 6. 91): Jabloňová 2992, Praha 10