Lékařská hodnocení


Odborné hodnocení účinků autotrakčního lehátka:

Výrobek je schválen SZÚ v Brně

Registrace na SÚKLu v Praze, notifikace výrobku, klinické hodnocení

    >       MUDr. Vladimír Žák - Primář rehabilitačního oddělení

  • MUDr. A. Willant
  • MUDr. Jan Doležal
  • Jan Spěváček - Vícepresident Severočeské lečitelské komory, psychotronik, léčitel a spisovatel

Strojírenský zkušební ústav v Brně - Protokol o zkoušce:


Klinika rehabilitačního lekařství, Praha 2 - Závěrečná zpráva klinického hodnocení:


Certifikát autenticity - Potvrzení o využívání kvantových technologií: